Algemene voorwaarden

TERMEN VAN DIENSTEN

-----

OVERZICHT

Deze website www.benjaminberner.com wordt beheerd door Youemp AG. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Youemp AG. Youemp AG biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en services die vanaf deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, afhankelijk van uw acceptatie van alle voorwaarden, beleidslijnen en berichten die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u in onze “dienst” en gaat u akkoord om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Terms of Service”, “Terms”), inclusief die aanvullende voorwaarden en voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is door hyperlink. Deze Terms of Service zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Terms of Service zorgvuldig door voordat u toegang hebt tot of gebruik maakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Terms of Service. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan heeft u geen toegang tot de website of kunt u geen diensten gebruiken. Als deze Terms of Service als een aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Terms of Service.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Terms of Service. U kunt de meest huidige versie van de Terms of Service op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen is acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

AFDELING 1 - NLINE BEWARINGSTERMEN

Door in te stemmen met deze Terms of Service, vertegenwoordigt u dat u ten minste de leeftijd van meerderheid in uw staat of provincie van verblijf bent, of dat u de leeftijd van meerderheid in uw staat of provincie van verblijf en u hebt ons uw toestemming gegeven om een ​​van uw minderjarige afhankelijken toe te staan ​​om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor een illegaal of ongeoorloofd doel en u mag ook niet, in het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard overbrengen.
Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook dienst te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), niet-gecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte rubrieken zijn uitsluitend voor het gemak inbegrepen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

AFDELING 3 - AANVULLENDE AANVULLENDE, VERVOERDE EN TIMELINESS VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is niet accuraat, compleet of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bestemd voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, meer complete of tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen voor uw referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U bent het ermee eens dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

AFDELING 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTEN EN PRIJZEN

De afnemers, behalve de EU-landen en Zwitserland, moeten het recht en de btw van het land van invoer betalen. De prijs die op de website www.benjaminberner.com wordt geadverteerd, omvat geen rechten en btw van andere landen dan EU-landen en Zwitserland. Van de klanten wordt verwacht dat ze dit betalen zodra de zending in het importerende land aankomt. Anders wordt de belasting en de BTW aan een ontvanger in rekening gebracht.

De prijzen voor onze producten zijn zonder kennisgeving gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te staken.
Wij zullen u of een derde partij niet aansprakelijk stellen voor enige wijziging, prijswijziging, schorsing of stopzetting van de dienst.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderworpen aan terugkeer of uitwisseling volgens ons terugkeerbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur door uw computermonitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot personen, geografische regio's of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons, te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te staken. Eventuele aanbiedingen voor elk product of dienst die op deze site wordt gedaan, zijn ongeldig indien verboden.
Wij rechtvaardigen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

AFDELING 6 - REKENING VAN DE BILLENDE EN REKENINGSINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantrekening, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde facturerings- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we u proberen op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en / of factureringsadres / telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling is gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die in ons enige oordeel lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, bekijk ons Returns-beleid.

AFDELING 7 - OPTIONELE TOEZIENINGEN

Wij kunnen u toegang geven tot gereedschappen van derden waarover we geen controle of invoer hebben of waarover we geen controle hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals is" en "als beschikbaar" zonder enige garantie, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortkomt uit of verband houdt met uw gebruik van optionele instrumenten van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en de voorwaarden goedkeurt waarop tools worden geleverd door de relevante provider(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Deze nieuwe kenmerken en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze dienstvoorwaarden.

AFDELING 8 - DERDE DEEL LINKS

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden omvatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij rechtvaardigen en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten naar de derde partij worden gericht.

AFDELING 9 - GEBRUIK(ST)ERINGSBEVOORSCHRIFTEN, FEEDBACK EN ANDERE SUBMISSIES

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post, of anderszins (collectief, 'opmerkingen'), dan bent u het ermee eens dat we op elk moment zonder beperking, bewerking, kopieer, publiceer, distribueer, vertaal en anderszins gebruik in elk medium eventuele opmerkingen dat je ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken bepalen, te controleren, bewerken of verwijderen, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smakelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of schendt het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U bent het ermee eens dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigen recht. U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, misbruikend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of ander malware bevatten dat op enigerlei wijze de werking van de Service of een verwante website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders is dan uzelf, of ons of derden anders misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en voor de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid op voor eventuele opmerkingen die u of een derde partij heeft gepost.

AFDELING 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

AFDELING 11 - REDENEN, INACCURACIES EN BEOORDELINGEN

Af en toe kan er informatie zijn op onze site of in de Service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productscheepvaartkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of te actualiseren of orders te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij verbinden ons niet tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van informatie in de dienst of op een aanverwante website, ook zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

AFDELING 12 - BEROEPTE GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Terms of Service, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: a) voor een onwettig doel; b) anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; d) om inbreuk te maken op of onze intellectuele eigendomsrechten te schenden of te schenden of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen; e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, laster, laster, minachting, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; f) valse of misleidende informatie in te dienen; g) virussen of andere soorten kwaadwillende code uploaden of overbrengen die zal of kan worden gebruikt op welke manier dan ook die van invloed is op de functionaliteit of het functioneren van de Dienst of van een verwante website, andere websites of op het internet; h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; i) op spam, phish, apotheek, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; j) voor obsceen of immoreel doel; of k) om de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

AFDELING 13 - DISCLAIMER VAN WARRANTIES; LIABILITEIT

Wij garanderen, vertegenwoordigen of rechtvaardigen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn.
Wij rechtvaardigen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U bent het erover eens dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U bent het er uitdrukkelijk over eens dat uw gebruik van of onvermogen om de service te gebruiken, uw enige risico is. De dienst en alle producten en diensten die u via de dienst worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) verstrekt als 'zoals' en 'als beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, koopvaardijkwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zijn Benjamin Berner, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of consequente schade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige andere soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik van een van de diensten of producten die met de dienst zijn aangeschaft, of voor andere aanspraken die verband houden met uw gebruik van de dienst of van een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheid in welke inhoud dan ook, of eventuele schade of schade als gevolg van het gebruik van de dienst of alle inhoud (of product) die via de dienst is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien deze van de mogelijkheid wordt op de hoogte gebracht. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor consequente of incidentele schade niet toestaan, in dergelijke staten of rechtsgebieden, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

AFDELING 14 - INDEMNIFICATIE

U gaat akkoord met het vrijgeven, verdedigen en houden van onschadelijk Benjamin Berner en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, bestuurders, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Terms of Service of de documenten die ze bevatten bij verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15 - ZEVERABILITEIT

Indien een bepaling van deze dienstvoorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover dit krachtens het toepasselijke recht is toegestaan, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze dienstvoorwaarden, en deze bepaling laat de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen onverlet.

AFDELING 16 - BELANG

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn gemaakt, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Terms of Service zijn effectief tenzij en totdat deze door u of ons zijn beëindigd. U kunt deze Terms of Service op elk moment beëindigen door ons te melden dat u niet langer onze Services wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u in ons enige oordeel faalt of we vermoeden dat u gefaald hebt, om aan een termijn of voorziening van deze Terms of Service te voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u zult aansprakelijk blijven voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging zijn verschuldigd; en/of u kunt daarom de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

AFDELING 17 - ENTERNE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of handhaven van enig recht of van het verlenen van deze dienstvoorwaarden vormt geen afwijzing van dit recht of de bepalingen.
Deze Servicevoorwaarden en alle door ons op deze site of met betrekking tot The Service geposte beleidsregels of operationele regels vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, vervangen van eerdere of hedendaagse overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid bij de interpretatie van deze dienstvoorwaarden wordt niet tegen de opstelpartij opgevat.

AFDELING 18 - REGERINGSWEET

Deze dienstvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, zullen worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zwitserland Zürich CH 8044.

AFDELING 19 - VERANDERINGEN VOOR DE DIENSTEN

U kunt de meest huidige versie van de Terms of Service op elk moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Terms of Service is acceptatie van die wijzigingen.

AFDELING 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Terms of Service moeten naar ons worden verzonden op contact@benjaminberner.com.

Zürich, 10.03.2018

--------------------------------------

Subscribe

Sizing Chart

Men's Shoe Size Chart

You can use our size chart to find out your shoe sizes. We have Italian sizing.
 Euro Size             Foot in centimeter 
     39                              25.7 cm
     40                              26.0 cm
     41                              26.7 cm
     42                              27.4 cm
     43                              28.0 cm
     44                              29.0 cm
     45                              29.3 cm
     46                              30.5 cm
     47                              31.0 cm
 

Women's Shoe Size Chart

You can use our size chart to find out your shoe sizes. We have Italian sizing.
 Euro Size             Foot in centimeter 
     36                              23.0 cm
     37                              23.7 cm
     38                              24.4 cm
     39                              25.0 cm
     40                              25.8 cm